Barion Pixel
2024.07.18.
FelnőttHírek

Meghívó közgyűlésre

M E G H Í V Ó !

Értesítem a T. Egyesületi Tagot, hogy a Futball Club Ajka Sportegyesület

2023. február 10. napján 9,00 órakor

 

K Ö Z G Y Ű L É S T

 

tart, melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: Sportcentrum – Ajka, Sport u. 23. (VIP helyiség)

Napirendi pontok:

1./ A Futball Club Ajka  Sportváros Nonprofit Kft.-ben szereplő törzsbetétjének névértékén történő eladása Ajka Város Önkormányzatának

Tájékoztatom, hogy a Közgyűlés abban az esetben minősül határozatképesnek, ha azon a Tagok 50 %-a + 1 fő jelen van, amely határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, abban az esetben megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor eredeti, változatlan napirendi pontok alapján, eredeti, változatlan helyen (VIP helyiség), 2023. 02. 13. napján 9,00 órakor. A megismételt Közgyűlés a megjelent Egyesületi Tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem a T. Egyesületi Tagot, hogy a fontos napirendi pontokra való tekintettel a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

Ajka, 2023. 01. 26.

Futball Club Ajka

Geri Gyula

Elnök