Barion Pixel
2024.05.21.
FelnőttHírek

Közgyűlés meghívó

M E G H Í V Ó !

 

Értesítem a T. Egyesületi Tagot, hogy a Futball Club Ajka

2018. május 28. napján 9,00 órakor

K Ö Z G Y Ű L É S T

 

tart, melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: Sportcentrum – Ajka, Sport u. 23. (VIP helyiség)

Napirendi pontok:

1./ Futball Club Ajka 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.

2./ Egyéb ügyek.

Tájékoztatom, hogy a Közgyűlés abban az esetben minősül határozatképesnek, ha azon a Tagok 50 %-a + 1 fő jelen van, amely határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, abban az esetben megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor eredeti, változatlan napirendi pontok alapján, eredeti, változatlan helyen (VIP helyiség), 2018. 05. 31. napján 9,00 órakor. A megismételt Közgyűlés a megjelent Egyesületi Tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem a T. Egyesületi Tagot, hogy a fontos napirendi pontokra való tekintettel a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

Ajka, 2018. 05. 10.

 

Futball Club Ajka

Geri Gyula

Elnök